Geweldig voor vloeren
en voor het milieu

Een bekroonde manier om vloeren
duurzaam te renoveren

Al bijna 70 jaar produceerd Dr. Schutz producten voor vloeronderhoud, bescherming en - renovatie, omdat we weten dat het conserveren van vloeren efficient en duurzaam is. Onze lange ervaring als branche-experts in combinatie met innovatieve nieuwe ideeen hebben de ontwikkeling van nieuwe duurzame vloer oplossingen gedurende tientallen jaren gestimuleerd.

Als productiebedrijf hebben we besloten om onze producten te vervaardigen met zo min mogelijk vervuiling en emissies. In de jaren negentig waren we de eerste Duitse chemische fabrikant die een milieu managementsysteem implementeerde in overeenstemming met de toen nieuw geïntroduceerde EMAS 14001, waarvoor we al in 1996 het felbegeerde EU Eco-Auditcertificaat ontvingen.

Sindsdien hebben we onze producten en productie continu geoptimaliseerd vanuit ecologische overwegingen. Daarbij vertrouwen we op het gebruik van duurzame en hernieuwbare energiebronnen, evenals op gesloten kringlopen voor water en energie die het milieu beschermen. Daarnaast hechten wij veel belang aan duurzaamheid en korte transportroutes van onze grondstoffen.

ZO BESCHERM JE VLOEREN DUURZAAM

Floorplus systeem

+ Permanente coatings voor nieuwe vloeren
+ Langdurige bescherming voor veerkrachtige vloeren (vinyl, linoleum en rubber) evenals hars- en betonvloeren
+ Jaarlijkse stripreiniging en opnieuw coaten is niet nodig
+ Afgedichte oppervlakken en voegen zorgen voor een betere hygiene en drastisch lagere onderhoudskosten.

 

Floor remake systeem

+ Oude vloeren renoveren in plaats van vervangen
+ Transparante bescherming of een nieuwe look met kleuren en sjablonen creeren
+ Aantrekkelijke en moderne designmogelijkheden
+ Langdurige bescherming voor veerkrachtige vloeren (vinyl, linoleum en rubber) evenals hars- en betonvloeren

 

> 80%

waterbesparing over een periode van 10 jaar na het aanbrengen van een permanente coating

5 miljoen m2

van de bestaande vloeren wordt elk gerenoveerd met Floor remake

20.000 t

afval wordt per jaar bespaard door te renoveren met Floor remake

BESPARING VAN WAARDEVOLLE GRONDSTOFFEN EN HET VERMIJDEN VAN AFVAL

Renoveren i.p.v. vervangen en dumpen

Met het Floor remake systeem worden oude vloeren
gerenoveerd en hoeven ze niet meer te worden
vervangen en afgevoerd. Dit bespaart grondstoffen zoals
kunststoffen, energie en lange transportroutes die nodig
zijn om nieuwe vloeren ter plaatse te produceren en te
verzenden.

Voorkom afval

Wanneer een oude vloer wordt gesloopt en vervangen,ontstaat er veel afval, waarvan een groot deel niet kanworden gerecycled en dus in verbrandingsinstallaties ofstortplaatsen terechtkomt.Bij vloerremake wordt de bestaande vloerbedekkinghergebruikt, waardoor gemiddeld 4 kg afval en 1,27 kgCO2-uitstoot per vierkante meter vermeden wordt.

Behoud van waardevolle grondstoffen

Vloeren die zijn gecoat met een permanente afwerkingvan Dr. Schutz zijn veel gemakkelijker schoon te makenen langdurig te onderhouden. Terwijl conventioneleverzorgingsproducten, zoals poetsmiddelen, regelmatigmoeten worden verwijderd met stripreiniging en opnieuwaanbrengen, wordt een permanente coating slechts éénkeer aangebracht. Dit bespaart veel water, energie en schoonmaakmiddelen.

Geef je vloer een lang leven

Oude vloeren kunnen worden gerenoveerd metvloerremake en gaan een nieuwe levenscyclus in. Bijrenovatie wordt de vloer bovendien voorzien van eenpermanente toplaag die hem voor de toekomstbeschermt en de levensduur bijna onbeperkt verlengt,waardoor afval in de toekomst wordt bespaard.

RENOVEER VLOEREN EN BESPAAR CO2

Het vervangen van een vloerbedekking zorgt voor een hoge CO2-uitstoot. Zowel het afvoeren van de oude vloer als de toelevering keten, productie en transport van de nieuwe vloer zijn een langdurig proces dat hoge emissies met zich meebrengt. Als een oude vloer wordt gerenoveerd en een tweede leven krijgt, vervalt zowel het afvoeren van de oude vloer als het plaatsen van een nieuwe vloer. Vergeleken met vervanging bespaart Floor remake vloer renovatie ruim 98% aan CO2- uitstoot.

12,65 kg CO2

per 10 vierkante meter wordt geproduceerd bij
het leggen van een compleet nieuwe vloer.

__________________________________________

0,242 kg CO2

per 10 vierkante meter wordt geproduceerd bij
renovatie met Floor remake.

__________________________________________

98,08 % CO2

Wordt bespaard door middel van een Floor remake renovatie

De laatste stap naar CO2-neutraal

Om de kleine hoeveelheid CO2 te compenseren die nog steeds wordt geproduceerd tijdens een renovatie van een vloer, ondersteunen we een lokaal herbebossingsprogramma’s in Duitsland en Nederland. De daar aangeplante bomen zijn 99 jaar beschermd en dragen bij aan CO2-compensatie voor de volgende drie generaties.

MICROPLASTICS VERMIJDEN DANKZIJ PERMANENTE COATINGS

Conventionele vloer schoonmaakmiddelen moeten regelmatig worden verwijderd en vernieuwd. Elke keer dat een vloer wordt gestript, komen er grote hoeveelheden microplastics in de waterkringloop terecht. Dit resulteert in vervuild water dat uiteindelijk in onze rivieren en oceanen terecht komt. Omgekeerd beschermen onze permanente coatings vloeren langdurig. Ze hoeven niet te worden gestript of regelmatig opnieuw te worden aangebracht, hierdoor ontstaat er geen vervuild afvalwater met microplastics.

IEDER JAAR

een conventionele coating moet ieder jaar opnieuw worden aangebracht

__________________________________________

6 JAAR

de ervaring heeft ons laten zien dat een permanente coating 6 jaar of langer meegaat voordat deze vernieuwd moet worden

__________________________________________